Intellisense Reanimatie Feedback Apparaat

Gebruiksklaar

Zowel ervaren hulpverleners als leken kunnen voortaan gemakkelijk een doeltreffend een reanimatie uitvoeren. Dankzij de eenvoudige plaats-en-druk-functie is er geen ingewikkelde voorbereiding of productmontage vereist. Het antislipoppervlak en de langwerpige vorm waarborgen de stevige plaatsing er van tijdens de reanimatie.

Slimme Technologie

Met de bewegingssensortechnologie krijgen redders meteen een gesproken mededeling zodra ze tijdens de reanimatie van de vereiste compressiesnelheid en -diepte, conform de reanimatierichtlijnen voor 2015 van ERC en AHA, afwijken.

Harder duwen en volledig loslaten

Met ons eigen algoritme controleren we de doeltreffendheid van de compressiesnelheid en -diepte.  Zo nodig krijg u een gesproken en visuele mededeling om de compressiediepte aan te passen. “Harder duwen en volledig loslaten” als de compressies te zwak zijn, met nadruk op de terugslag. “Zachter duwen” als de compressies te hard zijn.